คู่มือตำแหน่งงานว่างวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 4/2555

คู่มือตำแหน่งงานว่าง

งานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2555

วันอังคารที่  21  สิงหาคม 2555

ณ บริเวณชั้นใต้ดิน หน้าท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวอื่นๆ