งานราชการ

รายละเอียดของงาน
ชื่อตำแหน่งงาน นักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยาการแนะแนว),นักสถิต(พนักงานราชการ)
ประกาศโดย กรมการจัดหางาน
อัตราจ้าง 2 คน
คุณสมบัติ
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
สนใจติดต่อได้ที่ -
วันที่ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2554
วันที่ปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2554
เอกสารแนบ พนักงานราชการ.pdf