• เจ้าหน้าที่บุคคล งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เอสวี ออโต้ไทร์ จำกัด ประเภทกิจการ นำเข้าและจำหน่ายล้อแม็กซ์ + ยงรถยนต์ โทรศัพท์ 074 – 426999 โทรสาร. - สถานที่ตั้งเลขที่ 555/5 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา -
 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เอสวี ออโต้ไทร์ จำกัด ประเภทกิจการ นำเข้าและจำหน่ายล้อแม็กซ์ + ยงรถยนต์ โทรศัพท์ 074 – 426999 โทรสาร. - สถานที่ตั้งเลขที่ 555/5 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ -
 • ช่างประดับยนต์ งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เอสวี ออโต้ไทร์ จำกัด ประเภทกิจการ นำเข้าและจำหน่ายล้อแม็กซ์ + ยงรถยนต์ โทรศัพท์ 074 – 426999 โทรสาร. - สถานที่ตั้งเลขที่ 555/5 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 -
 • ช่างช่วงล่าง งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เอสวี ออโต้ไทร์ จำกัด ประเภทกิจการ นำเข้าและจำหน่ายล้อแม็กซ์ + ยงรถยนต์ โทรศัพท์ 074 – 426999 โทรสาร. - สถานที่ตั้งเลขที่ 555/5 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา -
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท โอยูก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเภทกิจการ ให้บริการจัดซื้อ จัดหาสินค้าให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โทรศัพท์ 088-7920611 โทรสาร. 074 - 315864 สถานที่ตั้งเลขที่ 98 -
 • พนักงานขาย งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ หจก.ยงวิวัฒน์แบริ่ง ประเภทกิจการ ขายตลับลูกปืน โทรศัพท์ 074 – 230488 โทรสาร. - สถานที่ตั้งเลขที่ 161/3 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สนใจติดต่อ -
 • โฟรแมน งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ทรีออร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง โทรศัพท์ 074 – 425492 - 3 โทรสาร. 074 - 425492 - 3 สถานที่ตั้งเลขที่ 203 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ. -
 • แม่บ้าน งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตรเรจ จำกัด ประเภทกิจการ ให้เช่าห้องเย็น โทรศัพท์ 074 – 336990 - 2 โทรสาร. 074 - 337177 สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง -
 • ช่างซ่อมบำรุง งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตรเรจ จำกัด ประเภทกิจการ ให้เช่าห้องเย็น โทรศัพท์ 074 – 336990 - 2 โทรสาร. 074 - 337177 สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือ -
 • เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตรเรจ จำกัด ประเภทกิจการ ให้เช่าห้องเย็น โทรศัพท์ 074 – 336990-2 โทรสาร. 074 - 337177 สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง -
 • พนักงานส่งสินค้า งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ หจก.รุ่งโรจน์เฟอร์นิเจอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สถานที่ตั้งเลขที่ 88-89 ม.6 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 สนใจติดต่อสอบถาม คุณจิราภา มานะการ ตำแหน -
 • ช่างประกอบ งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ หจก.รุ่งโรจน์เฟอร์นิเจอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สถานที่ตั้งเลขที่ 88-89 ม.6 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 สนใจติดต่อสอบถาม คุณจิราภา มานะการ ตำแหน -
 • พนักงานขับรถหัวลาก งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ หจก.รุ่งโรจน์เฟอร์นิเจอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สถานที่ตั้งเลขที่ 88-89 ม.6 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 สนใจติดต่อสอบถาม คุณจิราภา มานะการ ตำแหน -