• พนักงานบัญชี งานเอกชน สำนักงาน AS HOUSE ประเภทกิจการ สำนักงานบัญชี ที่ตั้ง 97/1 หมู่ 1 ต.คลองเตย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ติดต่อ คุณนรีนุช ศุภรานนท์ โทร. 081-5433538 31 พ.ค. 59
 • ผู้ดูแลผู้ป่วย งานเอกชน คุณอารีรัตน์ สิริศาสตร์กุล ที่อยู่ 38 หมู่ 1 ถนนชายทอง 1 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา โทร. 081-9590158 31 พ.ค. 59
 • พนักงานบัญชี งานเอกชน บริษัทแอดวานซ์ เทคนิค แมททีเรียล ประเภทกิจการ ค้าวัสดุก่อสร้าง - เคมีภัณฑ์ ที่ตั้ง 84 ซอยบุญวรรณโณ ถนนพลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 074-4725492-3 ติดต่อคุณพัชรี บุญศิริ 31 พ.ค. 59
 • พนักงานรายวัน เช็คเกอร์ งานเอกชน หจก.สุชาติพงศ์ โลจิสติกส์ ประเภทกิจการ บริษัทขนส่ง ที่ตั้ง 117/15 ถนนกาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สนใจติดต่อ คุณนิโลบล บ่อเกิดอานะ โทร.074-216593 15 พ.ค. 59
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขนส่ง งานเอกชน บริษัท ศุภสินโลจิสติกส์ จำกัด ประเภทกิจการ ขนส่ง ที่ตัี้ง 3 ถนนพลังพัฒนา 2 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา สนใจติดต่อ คุณอรศรี 087-2878778 / 074-521275 , 521553 15 พ.ค. 59
 • ช่างยนต์ (ช่างซ่อมเครื่องยนต์) ด่วน!!! งานเอกชน อู่ ช.ต้อยการช่าง เลขที่ 234/16 ซอย 4 ถนนศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 090-4781920 / 074-802402 คุณพี่หญิง คุณช่างต้อย E-mail : shor.toy.garage@hotmail.com shor.toy.garage@gmail.com 31 พ.ค. 59
 • วิศวกรโยธา งานเอกชน บจก.สรารมย์ แอสเซท ที่ตั้ง 129 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 081-9579889 / 074-890841 ประเภทกิจการ ขายอสังหาริมทรัพย์ 04 พ.ค. 59
 • เสมียน งานเอกชน คลังกระดาษไทย ที่ตั้ง 9 ซอยซีอุยชุมอุทิศ ถนนกาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ประเภทกิจการ จำหน่ายกระดาษ โทร. 074-298887 - 9 ติดต่อ คุณศรันยา ตำแหน่งผู้จัดการ 04 พ.ค. 59
 • วิศวกรประจำไซต์งาน งานเอกชน บริษัทนีโอซีวิล 2004 จำกัด ที่ตั้ง 222 ซอย 11 เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-222555 ต่อ 107 หรือส่ง E-mail : civil2004_hr@yahoo.com 04 พ.ค. 59
 • Office Engineer / วิศวกรประเมินราคา งานเอกชน บริษัทนีโอซีวิล 2004 จำกัด ที่ตั้ง 222 ซอย 11 เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-222555 ต่อ 107 หรือส่ง E-mail : civil2004_hr@yahoo.com www.neopeb.com 04 พ.ค. 59
 • พนักงานคลังสินค้า งานเอกชน บริษัทซุปเปอร์กาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด 659 ถนนกาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.074-800500 ต่อ 513 29 เม.ย. 59
 • คุณครูพิเศษ งานเอกชน คุณสุปราณี จันทร์ฉาย ที่อยู่ 56 หมู่ 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 081-4783723 29 เม.ย. 59
 • แม่บ้าน งานเอกชน บริษัท สินทรัพย์ทอง จำกัด (ห้างลีทรัพย์สิน) ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า โทรศัพท์ 074 – 307324 ต่อ 107 โทรสาร 074-307333 สถานที่ตั้งเลขที่ 14 ถนนนครใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา -