• ตำแหน่งงานว่าง ม.ค.2558 งานเอกชน ตำแหน่งงานว่าง มกราคม 2558 ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ -
 • ครูสอนภาษาอังกฤษ งานเอกชน โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ สถานที่ตั้งเลขที่ 6 ม.3 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 สนใจติดต่อสอบถาม คุณก่อเดช หลำจะนะ โทรศัพท์ 074 – 843406 -
 • ช่างซ่อมบำรุง งานเอกชน บริษัท เอ็น เอสโคลด์ สโตเรจ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 074 – 336990 - 2 โทรสาร 074 – 337177 รับสมัครงานวันจันทร์ – เสาร์ -
 • พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ งานเอกชน บริษัท เอ็น เอสโคลด์ สโตเรจ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 074 – 336990 - 2 โทรสาร 074 – 337177 รับสมัครงานวันจันทร์ – เสาร์ เวล -
 • เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ งานเอกชน บริษัท เอ็น เอสโคลด์ สโตเรจ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 074 – 336990 - 2 โทรสาร 074 – 337177 รับสมัครงานวันจันทร์ – เสาร์ เวลา -
 • ช่างไฟฟ้า งานเอกชน บริษัท เอ็น เอสโคลด์ สโตเรจ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 074 – 336990 - 2 โทรสาร 074 – 337177 รับสมัครงานวันจันทร์ – เสาร์ เวลา -
 • ผู้จัดการเขตจังหวัดสงขลา งานเอกชน บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 442 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพฯ สนใจติดต่อสอบถาม คุณศิรพงศ์ เจ็ดสี โทรศัพท์ 02 - 9170000 -
 • ช่างไฟฟ้า งานเอกชน บริษัท ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 199 ม.3 ถนนจะนะสงขลา ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม คุณฐิติมา มิ่งทอง (หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ ) โทรศัพท์ 074 – 317999 -
 • พนักงานบุคคลและธุรการ งานเอกชน บริษัท ซีฮอร์ส อินเตสถานที่ตั้งเลขที่ 199 ม.3 ถนนจะนะสงขลา ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม คุณฐิติมา มิ่งทอง (หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ ) โทรศัพท์ 074 – 317999 โทรสาร 074 – 317992-4 -
 • พนักงานการตลาด งานเอกชน บริษัท ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 199 ม.3 ถนนจะนะสงขลา ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม คุณฐิติมา มิ่งทอง (หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ ) โทรศัพท์ 074 – 317999 โทรสาร 074 – -
 • ซุปเปอร์ไวเซอร์ งานเอกชน บริษัท ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 199 ม.3 ถนนจะนะสงขลา ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม คุณฐิติมา มิ่งทอง (หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ ) โทรศัพท์ 074 – 317999 โทรสาร 074 – 31 -
 • ช่างยนต์ งานเอกชน บริษัท สงขลา รีเฟอร์ เซอร์วิส จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 13/4 ม.6 ต.สทิงพระ อ.สิงหนคร จ.สงขลา สนใจติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 074 – 496937-40 โทรสาร - -
 • พนักงานเซอร์เวย์ตู้คอนเทนเนอร์ งานเอกชน บริษัท สงขลา รีเฟอร์ เซอร์วิส จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 13/4 ม.6 ต.สทิงพระ อ.สิงหนคร จ.สงขลา สนใจติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 074 – 496937-40 โทรสาร - -