• พนักงานบัญชี งานเอกชน สนใจติดต่อ... เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท เอสพริ้นท์ ( 2004 ) จำกัด ที่อยู่ 48/1 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา โทรศัพท์ 089 - 4660079 -
 • ธุรการ งานเอกชน สนใจติดต่อ... คุณอรุณวรรณ โรงเรียนกวดวิชานันธกิตต์ ที่อยู่ 16/1 ซ.1 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 – 312242 , 089 - 6533570 -
 • แคชเชียร์ งานเอกชน สนใจติดต่อ... คุณวิษณุ บริษัท ส.ชัยปรีดา ( โรงแรมวีว่า ) ที่อยู่ 547/2 ถนนนครนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 – 321034 - 6 -
 • ผช. กุ๊กครัวจีน งานเอกชน สนใจติดต่อ... คุณวิษณุ บริษัท ส.ชัยปรีดา ( โรงแรมวีว่า ) ที่อยู่ 547/2 ถนนนครนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 – 321034 - 6 -
 • ผู้ช่วยช่างทาสี งานเอกชน สนใจติดต่อ... คุณชัยภัทร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสุริยฉัตร ที่อยู่ 75/328 ม.7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 081 - 1745954 -
 • ช่างทาสี งานเอกชน สนใจติดต่อ... คุณชัยภัทร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสุริยฉัตร ที่อยู่ 75/328 ม.7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 081 - 1745954 -
 • ฝ่ายจัดซื้อ งานเอกชน สนใจติดต่อ... คุณนันทิพา (ฝ่ายบุคคล) บริษัท พรีเมียร์ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส ที่อยู่ 712 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 074 - 592645, 087 - 9694696 -
 • เจ้าหน้าที่บัญชี งานเอกชน สนใจติดต่อ... คุณนันทิพา (ฝ่ายบุคคล) บริษัท พรีเมียร์ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส ที่อยู่ 712 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 074 - 592645 , 087 - 9694696 -
 • นักศึกษาฝึกงานแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ประชาสัมพันธ์ ) งานเอกชน สนใจติดต่อ... ฝ่ายบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด ที่อยู่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 – 336990 – 2 รับสมัครงานวันจันทร์ – วันเสาร์เวลา 9.00 – 14.00 น. -
 • พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ งานเอกชน สนใจติดต่อ... ฝ่ายบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด ที่อยู่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 – 336990 – 2 รับสมัครงานวันจันทร์ – วันเสาร์เวลา 9.00 – 14.00 น. -
 • เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ งานเอกชน บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด ที่อยู่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 – 336990 – 2 รับสมัครงานวันจันทร์ – วันเสาร์เวลา 9.00 – 14.00 น. -
 • พนักงานขับรถ 10 ล้อ งานเอกชน บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด ที่อยู่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 – 336990 – 2 รับสมัครงานวันจันทร์ – วันเสาร์เวลา 9.00 – 14.00 น. -
 • เจ้าหน้าที่การตลาด งานเอกชน บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด ที่อยู่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 – 336990 – 2 รับสมัครงานวันจันทร์ – วันเสาร์เวลา 9.00 – 14.00 น. -