• ช่าง งานเอกชน ฝ่ายบุคคล บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 123 หมู่ที่ 8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.097-2680977,089-7372875,074-471480 (ติดต่อคุณวิวัฒน์ หรือ คุณจิตติ) Email: wiwats@sritranggroup.com -
 • พนักงานการตลาด งานเอกชน บริษัท ฟ้าใสคอนสตรัคชั่น ทูลส์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 13/7 ม.5 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สนใจติดต่อสอบถาม คุณนก โทรศัพท์ 074 – 205285 , 093 - 1300139 โทรสาร - -
 • พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ งานเอกชน บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 074 – 336990 - 2 โทรสาร 074 – 337177 รับสมัค -
 • เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ งานเอกชน บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 074 – 336990 - 2 โทรสาร 074 – 337177 รับสม -
 • ช่างไฟฟ้า งานเอกชน บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 074 – 336990 - 2 โทรสาร 074 – 337177 รับสม -
 • พนักงานขับรถ งานเอกชน บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 074 – 336990 - 2 โทรสาร 074 – 337177 รับสมัคร -
 • ซุปเปอร์ไวเซอร์ งานเอกชน บริษัท ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 199 ม.3 ถนนจะนะ-สงขลา ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม คุณฐิติมา มิ่งทอง ตำแหน่ง หน.ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 074 – 317999 โทรสาร 07 -
 • ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต งานเอกชน บริษัท เอส ทู เค มารีน โปรดักส์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 99 ม.2 ถนนสงขลานาทวี ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สนใจติดต่อสอบถาม คุณพัชรี เหมอารัญ ตำแหน่ง ผช.ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 074 – 477501-4#129 -
 • ช่างไฟฟ้า งานเอกชน บริษัท เอส ทู เค มารีน โปรดักส์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 99 ม.2 ถนนสงขลานาทวี ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สนใจติดต่อสอบถาม คุณพัชรี เหมอารัญ ตำแหน่ง ผช.ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 074 – 477501-4#1 -
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล งานเอกชน บริษัท พี.ที.ออยล์ฟิลด์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 60/10 ม.10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 074 – 323375 โทรสาร 074 - 323939 -
 • บัญชีจ่าย งานเอกชน บริษัท พี.ที.ออยล์ฟิลด์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 60/10 ม.10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 074 – 323375 โทรสาร 074 - 323939 -
 • ช่างกลึง งานเอกชน บริษัท พี.ที.ออยล์ฟิลด์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 60/10 ม.10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 074 – 323375 โทรสาร 074 - 323939 -
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ งานเอกชน บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล ) ไทยแลนด์ ) จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 188 ถ.กาญจนวนิช ม.5 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320 สนใจติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 074 – 410000 ต่อ 157,112 โทรสาร 074 - 410008 -