• พนักงานตัดเหล็ก งานเอกชน บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตั้ง 35,37 ถนนสามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-342987 โทรสาร 074-342889 ติดต่อคุณปกรณ์ เทพสาสน์กุล 01 ส.ค. 58
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท โอยูก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเภทกิจการ ให้บริการจัดซื้อ จัดหาสินค้าให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ สถานที่ตั้งเลขที่ 98 ซอยไทรบุรี 49 ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง -
 • พนักงานขับรถหกล้อ/สิบล้อ งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เพียววอเตอร์ แอนด์ไอซ์ จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตน้ำแข็งหลอด/ซอง สถานที่ตั้งเลขที่ 68 ม.6 ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 สนใจติดต่อสอบถาม คุณกาญจนา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่าย -
 • พนักงานบัญชี งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เพียววอเตอร์ แอนด์ไอซ์ จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตน้ำแข็งหลอด/ซอง สถานที่ตั้งเลขที่ 68 ม.6 ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 สนใจติดต่อสอบถาม คุณกาญจนา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ -
 • ช่างเทคนิค งานเอกชน บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ประเภทกิจการ สื่อสารด้านโทรคมนาคม สถานที่ตั้งเลขที่ 807 ถนนหาดใหญ่-สนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สนใจติดต่อสอบถาม คุณกัญญา บุญธรรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคล -
 • ช่างกลึง งานเอกชน บริษัท ไทรงาม พริซิชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประเภทกิจการ โรงกลึง – โรงเชื่อม สถานที่ตั้งเลขที่ 240/4 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 สนใจติดต่อสอบถาม คุณพรทิพย์ สายลิ่ม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคล -
 • พนักงานขับรถสิบล้อ งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ใต้ฟ้าใส จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรย์เคมี สถานที่ตั้งเลขที่ 197/9 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 สนใจติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุลคล โทรศัพท์ 074 – 4 -
 • พนักงานขับรถ งานเอกชน บริษัท สยามนิสสันปัตตานี (2000) จำกัด ประเภทกิจการ ขาย – ซ่อมบริการรถยนต์ สถานที่ตั้งเลขที่ 800 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สนใจติดต่อสอบถาม คุณนริศรา จันทร์เมือง ตำแหน่ง เจ้า -
 • พนักงานขาย งานเอกชน บริษัท สยามนิสสันปัตตานี (2000) จำกัด ประเภทกิจการ ขาย – ซ่อมบริการรถยนต์ สถานที่ตั้งเลขที่ 800 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สนใจติดต่อสอบถาม คุณนริศรา จันทร์เมือง ตำแหน่ง เจ้า -
 • ช่างซ่อมบำรุง งานเอกชน บริษัท สยามนิสสันปัตตานี (2000) จำกัด ประเภทกิจการ ขาย – ซ่อมบริการรถยนต์ สถานที่ตั้งเลขที่ 800 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สนใจติดต่อสอบถาม คุณนริศรา จันทร์เมือง ตำแหน่ง เจ้า -
 • เจ้าหน้าที่การตลาด งานเอกชน บริษัท ฟ้าใสคอนสตรัคชั่น ทูลส์ จำกัด ประเภทกิจการ เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง สถานที่ตั้งเลขที่ 13/7 ม.5 ถนนลพบุรีราเมศร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สนใจติดต่อสอบถาม คุณธัญญารัตน์ ใพระหมาน ตำแหน -
 • จนท.ธุรการประจำออฟฟิศ งานเอกชน บริษัท ฟ้าใสคอนสตรัคชั่น ทูลส์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 13/7 ม.5 ถนนลพบุรีราเมศร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สนใจติดต่อสอบถาม คุณธัญญารัตน์ ใพระหมาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุลคล โทรศัพท์ -
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ งานเอกชน หจก.ปัทมาพาณิชเจริญ สถานที่ตั้งเลขที่ 744/5 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม คุณปัทมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุลคล โทรศัพท์ 074 – 333853 โทรสาร. 074 - 333853 -