• พนักงานขับรถยนต์ งานเอกชน ร้านเต้าหู้ปลาสยาม ที่อยู่ 44 ซอย 2 ถนนสงขลาพลาซ่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ติดต่อคุณ พงศ์พัฒน์ โทรศัพท์ 074 – 436919 , 086 - 4983719 -
 • QA / QC ( เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ) งานเอกชน สนใจติดต่อ... คุณสุทธิดา บริษัท หัสดิน แคทเทอริ่ง จำกัด ที่อยู่ 173 ม.7 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 – 550332 , 082 - 4342461 -
 • Safety office (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน) งานเอกชน สนใจติดต่อ... คุณสุทธิดา บริษัท หัสดิน แคทเทอริ่ง จำกัด ที่อยู่ 173 ม.7 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 – 550332 , 082 - 4342461 -
 • ช่างซ่อมช่วงล่าง งานเอกชน สนใจติดต่อ... คุณพศุตม์ บ้านยางไทร์ แอนด์ เซอร์วิส ที่อยู่ 46/90 ม.2 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 - 448037 -
 • ช่างยางรถยนต์ งานเอกชน สนใจติดต่อ... คุณพศุตม์ บ้านยางไทร์ แอนด์ เซอร์วิส ที่อยู่ 46/90 ม.2 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 - 448037 -
 • หัวหน้าช่าง งานเอกชน สนใจติดต่อ... คุณพศุตม์ บ้านยางไทร์ แอนด์ เซอร์วิส ที่อยู่ 46/90 ม.2 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 - 448037 -
 • พนักงานบัญชี งานเอกชน สนใจติดต่อ... เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท เอสพริ้นท์ ( 2004 ) จำกัด ที่อยู่ 48/1 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา โทรศัพท์ 089 - 4660079 -
 • ธุรการ งานเอกชน สนใจติดต่อ... คุณอรุณวรรณ โรงเรียนกวดวิชานันธกิตต์ ที่อยู่ 16/1 ซ.1 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 – 312242 , 089 - 6533570 -
 • แคชเชียร์ งานเอกชน สนใจติดต่อ... คุณวิษณุ บริษัท ส.ชัยปรีดา ( โรงแรมวีว่า ) ที่อยู่ 547/2 ถนนนครนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 – 321034 - 6 -
 • ผช. กุ๊กครัวจีน งานเอกชน สนใจติดต่อ... คุณวิษณุ บริษัท ส.ชัยปรีดา ( โรงแรมวีว่า ) ที่อยู่ 547/2 ถนนนครนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 – 321034 - 6 -
 • ผู้ช่วยช่างทาสี งานเอกชน สนใจติดต่อ... คุณชัยภัทร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสุริยฉัตร ที่อยู่ 75/328 ม.7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 081 - 1745954 -
 • ช่างทาสี งานเอกชน สนใจติดต่อ... คุณชัยภัทร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสุริยฉัตร ที่อยู่ 75/328 ม.7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 081 - 1745954 -
 • ฝ่ายจัดซื้อ งานเอกชน สนใจติดต่อ... คุณนันทิพา (ฝ่ายบุคคล) บริษัท พรีเมียร์ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส ที่อยู่ 712 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 074 - 592645, 087 - 9694696 -