• พนักงานธุรการคอมพิวเตอร์ งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท นีโอ พ้อย จำกัด ประเภทกิจการ โฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร โทรศัพท์ 081 – 6903532,074-425561-2 โทรสาร. - สถานที่ตั้งเลขที่ -
 • พนักงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท นีโอ พ้อย จำกัด ประเภทกิจการ โฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร โทรศัพท์ 081 – 6903532,074-425561-2 โทรสาร. - สถานที่ตั้งเลขที่ 1/59 ถนนรา -
 • พนักงานบัญชี งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ สำนักงานมาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย ประเภทกิจการ การทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี โทรศัพท์ 074 – 344106 - 8 โทรสาร. - สถานที่ตั้งเลขที่ 30 ซอย 10/4 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ -
 • พนักงานซ่อมบำรุง งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เอส.แพ็ค พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) ประเภทกิจการ ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ โทรศัพท์ 074 – 447131 - 4 โทรสาร. 074 - 333991 สถานที่ตั้งเลขที่ 119 -
 • พนักงานขนส่ง งานเอกชน หจก. เจพี.มาร์เก็ตติ้งแอนด์เซอร์วิสเซส ที่ตั้ง 71/14 หมู่ 4 ซอยประชาสรรค์ 5/1 ถนนประชาสรรค์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-4726489 โทรสาร 074-238557 ติดต่อ คุณอัครชา อาธารมาศ ตำแหน่ง กรรมการผุ้จัดการ 22 ต.ค. 58
 • ช่างไฟฟ้า งานเอกชน หจก. เจพี.มาร์เก็ตติ้งแอนด์เซอร์วิสเซส ที่ตั้ง 71/14 หมู่ 4 ซอยประชาสรรค์ 5/1 ถนนประชาสรรค์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-4726489 โทรสาร 074-238557 ติดต่อ คุณอัครชา อาธารมาศ ตำแหน่ง กรรมการผุ้จัดการ 22 ต.ค. 58
 • พนักงานฝ่ายจัดรถ งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท นภารัตน์ทรานสปอร์ต จำกัด เลขทะเบียนพาณิชย์ 0903546000759 ประเภทกิจการ ขนส่งสินค้าด้วยรถเทรลเลอร์ โทรศัพท์ 074 - 331503 -
 • ช่างเครื่องกล งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท โอยูก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขทะเบียนพาณิชย์ 0905554002317 ประเภทกิจการ ตัวแทนจำหน่ายชุดกันไฟ โทรศัพท์ 074 – 315864 โทรสาร. - สถานที่ตั้งเลขที่ -
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท โอยูก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขทะเบียนพาณิชย์ 0905554002317 ประเภทกิจการ ตัวแทนจำหน่ายชุดกันไฟ โทรศัพท์ 074 – 315864 โทรสาร. - สถานที่ตั้งเลขที่ -
 • พนักงานบัญชี งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เพียววอเตอร์ แอนด์ไอซ์ จำกัด เลขทะเบียนพาณิชย์ 0905547000720 ประเภทกิจการ ผลิตน้ำแข็งหลอด/ซอง โทรศัพท์ 089 - 733322 โทรสาร. - สถ -
 • โฟร์แมน(งานปูผิว) งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท นวธนคม จำกัด เลขทะเบียนพาณิชย์ 0905539002638 ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง โทรศัพท์ 089 – 4665362 โทรสาร. 074 - 459275 สถานที่ตั้ -
 • พนักงานขับรถสิบล้อ งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ บริษัท นวธนคม จำกัด เลขทะเบียนพาณิชย์ 0905539002638 ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง โทรศัพท์ 089 – 4665362 โทรสาร. 074 - 459275 สถานที -
 • หัวหน้างาน งานเอกชน ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทรายขาว เลขทะเบียนพาณิชย์ 0903554000738 ประเภทกิจการ คัดแยกกรวดทราย โทรศัพท์ 074 - 339139 โทรสาร. 074 - 339139 สถานที่ตั้งเลขที่ 36/1 -