• พนักงานขายห้าดาว งานเอกชน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) -
 • หัวหน้าแผนกบัญชี,เลขานุการ (ระดับผู้บริหาร),พนักงานออกแบบ/เขียนแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม,พนักงานขับรถโฟคลิฟท์,พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานเอกชน สนใจสามารถเดินทางมาเขียนใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ใน วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 -16.00 น. บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 222 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ สงขลา 90110 โทร.074-328943-46 ต่อ 211,231 แฟกซ์. 074-328947 หรือส่งประวัติส่วนตัว -
 • พนักงานพิมพ์คอมพิวเตอร์ งานเอกชน ร้านจักรวาล 117-119 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติด่อ คุณกัลยารัตน์ เดชสโร โทร. 074-441447 -
 • พนักงานชั่วคราว งานเอกชน บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด 526/4-5 ถ.หน้าเมือง ต.บ้านดอน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 สนใจติดต่อ คุณพงษ์ศธร โทร. 081-8356968 -
 • พนักงานประจำร้าน งานเอกชน บริษัท เซ็ลทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด 526/4-5 ถ.หน้าเมือง ต.บ้านดอน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 สนใจติดต่อ คุณ พงษ์ศธร โทร. 081-8356968 -
 • ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน งานเอกชน บริษัท เซ็ลทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด 526/4-5 ถ.หน้าเมือง ต.บ้านดอน อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000 สนใจติดต่อ คุณพงษ์ศธร โทร.081-8356968 -
 • ผู้จัดการร้านฝึกหัด งานเอกชน บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด 526/4-5 ถ.หน้าเมือง ต.บ้านดอน อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000 สนใจติดต่อ คุณพงษ์ศธร โทร. 081-8356968 -
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม งานเอกชน บริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 99 หมู่ 8 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 ติดต่อคุณ มนวดี โทร. 085-1671142 -
 • พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ งานเอกชน บริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 99 หมู่ 8 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 ติดต่อคุณ มนวดี โทร. 085-1671142 -
 • พนักงานขาย งานเอกชน บริษัท ใต้ฟ้าใส จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 197/9 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074 – 457835 , 086 – 4980293 ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล -
 • เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร จินตคณิต งานเอกชน บริษัทอาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 99 ม.8 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 085 - 1671142 ติดต่อ คุณมนวดี สร้อยสุวรรณ์ -
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (part - time ) งานเอกชน บริษัทอาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 99 ม.8 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทรศัพท์ 085 - 1671142 ติดต่อ คุณมนวดี สร้อยสุวรรณ์ -
 • พนักงานขาย งานเอกชน บริษัท สงขลา รีเฟอร์ เซอร์วิส จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 13/4 ม. 6 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074 – 496 937 – 40 # 15 ติดต่อ คุณสุภาวดี พยนต์ภาค -