• พนักงานสโตร์ งานเอกชน บริษัท ไทยเมด เบบี้ โปรดักส์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 125 ม.11 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 สนใจติดต่อสอบถาม คุณสุกัญญา การันสันติ โทรศัพท์ 074 – 471200 ,074 - 291177 โทรสาร. 074 – 471201 -
 • ช่างซ่อมบำรุง งานเอกชน บริษัท ไทยเมด เบบี้ โปรดักส์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 125 ม.11 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 สนใจติดต่อสอบถาม คุณสุกัญญา การันสันติ โทรศัพท์ 074 – 471200 ,074 - 291177 โทรสาร. 074 – 471201 -
 • พนักงานช่าง งานเอกชน บริษัท รอแยลพริ้น เฮ้าส์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 80/1 ม.8 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สนใจติดต่อสอบถาม คุณอุไร ปานนุกูล ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัมนาบุคลากร โทรศัพท์ 074 – 583400-1 , 089-7393221 โท -
 • ช่างพิมพ์ประสบการณ์ งานเอกชน บริษัท รอแยลพริ้น เฮ้าส์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 80/1 ม.8 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สนใจติดต่อสอบถาม คุณอุไร ปานนุกูล ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัมนาบุคลากร โทรศัพท์ 074 – 583400-1 , 089-7393221 โทรสา -
 • ที่ปรึกษา ประกันชีวิต งานเอกชน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 592/1 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สนใจติดต่อสอบถาม คุณดารารัตน์ เพ็ชรแสง โทรศัพท์ 074 – 345134 ต่อ 302 โทรสาร. - -
 • พนักงานขับรถบริษัท งานเอกชน บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 074 – 336990-2 รับสมัคร จันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 14.00 น. -
 • ช่างซ่อมบำรุง งานเอกชน บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 074 – 336990-2 รับสมัคร จันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 14.00 น. -
 • พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ งานเอกชน บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 074 – 336990-2 รับสมัคร จันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 14.00 น. -
 • เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ งานเอกชน บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 074 – 336990-2 รับสมัคร จันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 14.00 น. -
 • ช่างไฟฟ้า งานเอกชน บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 074 – 336990-2 รับสมัคร จันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 14.00 น. -
 • พนักงานล้างตู้ งานเอกชน บริษัท สงขลา รีเฟอร์ เซอร์วิส จำกัด 13/4 ม.6 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ติดต่อ คุณสุภาวดี พยนต์ภาค โทรศัพท์ 074-496-937-40 -
 • ซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ งานเอกชน บริษัท สงขลา รีเฟอร์ เซอร์วิส จำกัด 13/4 ม.6 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ติดต่อ คุณสุภาวดี พยนต์ภาค โทรศัพท์ 074 - 496-937-40 หรือส่งประวัติได้ที่ supavadee@thaireefer.co.th -
 • พนักงานบัญชี งานเอกชน บริษัท กรีนอโซพรีน จำกัด 78 มง8 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 ติดต่อ คุณ ชัยยุทธ เตชะภัทรกุล โทรศัพท์ 074 - 890793 โทรสาร 074 - 890794 -