• เจ้าหน้าที่ธุรการ งานเอกชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญาติกร ประเภทกิจการ ให้บริการด้านกฎหมาย โทรศัพท์ 086- 9533453 โทรสาร. - สถานที่ตั้งเลขที่ 244/7 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา สนใจติดต่อ คุณปริญญา ธีรประยูร ตำแหน่ง กรรมการ -
 • พนักงานช่างพิมพ์ งานเอกชน บริษัท รอแยลพริ้นเฮ้าส์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 80/1 ม.8 ถนนกาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สนใจติดต่อ คุณ อุไร ปานนุกูล ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประเภทกิจการ สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โทรศัพท์ -
 • ช่างซ่อมบำรุง งานเอกชน บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา สนใจติดต่อ คุณ จุลีภรณ์ เอีนดกลาย ตำแหน่ง หน.แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเภทกิจการ ห้องเย็นรับฝากสินค้า โทรศัพท์ -
 • พนักงานบัญชี งานเอกชน บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 249/3 ม.5 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา สนใจติดต่อ คุณ อรนุช ชลเจริญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 074 – 481242 โทรสาร. 074 - 331285 ประเภทกิจการ -
 • พนักงานบัญชี งานเอกชน สำนักงานมาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย สถานที่ตั้งเลขที่ 30 ซอย 10/4 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สนใจติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 074 – 344106 - 8 -
 • ช่างทั่วไป งานเอกชน โรงแรมเดอะรีเจนซี่ ประเภทกิจการ โรงแรม 23 ถนนประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074-35333-47 โทรสาร.074-234102 19 ธ.ค. 58
 • พนักงานการเงิน งานเอกชน บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ประเภทกิจการ ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง ที่ตั้ง 4/2 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา โทรศัพท์ 074-222333 โทรสาร 074-222300-1 19 ธ.ค. 58
 • ช่างบริการ Onsite ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร งานเอกชน หจก.มอร์เกท เซ็นเตอร์ ประเภทกิจการ ศูนย์บริการเครื่องใช้สำนักงาน ที่ตั้ง 135 ถนนคลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074-464112 สนใจติดต่อ คุณณัฐพล เหลืองจินดา ตำแหน่งผจก. 19 ธ.ค. 58
 • พนักงานประจำเครื่อง งานเอกชน บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ประเภทกิจการ ธุรกิจกกระดาษและบรรจุภัณฑ์เครือซิเมนต์ไทย ที่ตั้ง 183 หมู่ 6 ถนนสายเอเชีย ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทร.074-498531 ต่อ 200-201 19 ธ.ค. 58
 • แม่บ้าน งานเอกชน บจก.เอเซียโลจิสติกส์ เลขที่ 638/3-4 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074-225560 / 081-7386688 สนใจติดต่อ คุณภาสกร คุณอรัญญา ประเภทกิจการ นำเข้า-ส่งออก 19 ธ.ค. 58
 • โอเปอร์เรชั่น (ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ) งานเอกชน บจก.เอเซียโลจิสติกส์ เลขที่ 638/3-4 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074-225560 / 081-7386688 สนใจติดต่อ คุณภาสกร คุณอรัญญา ประเภทกิจการ นำเข้า-ส่งออก 19 ธ.ค. 58
 • พนักงานบัญชี งานเอกชน บจก.เอเซียโลจิสติกส์ เลขที่ 638/3-4 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074-225560 / 081-7386688 สนใจติดต่อ คุณภาสกร คุณอรัญญา ประเภทกิจการ นำเข้า-ส่งออก 19 ธ.ค. 58
 • พนักงานประจำโรงภาพยนต์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ (หลายตำแหน่ง) งานเอกชน สมัครด้วยตนเอง วันที่ 1 -2 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 17.00 น. ณ โรงภาพยนต์หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเฟสติวัลหาดใหญ่ หรือติดต่อคุณสกล ช่อดอก โทร.081-7552950 / 084-7228493 10 ธ.ค. 58