• ช่างยนต์ งานเอกชน บริษัท สงขลา รีเฟอร์ เซอร์วิส จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 13/4 ม.6 ต.สทิงพระ อ.สิงหนคร จ.สงขลา สนใจติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 074 – 496937-40 โทรสาร - -
 • พนักงานเซอร์เวย์ตู้คอนเทนเนอร์ งานเอกชน บริษัท สงขลา รีเฟอร์ เซอร์วิส จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 13/4 ม.6 ต.สทิงพระ อ.สิงหนคร จ.สงขลา สนใจติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 074 – 496937-40 โทรสาร - -
 • ตำแหน่งงานว่างประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 งานเอกชน รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ 11 ธ.ค. 57
 • ตำแหน่งงานว่างประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 งานเอกชน รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ 17 ธ.ค. 57
 • ผู้ช่วยเภสัชกร งานเอกชน ร้านธนดีเภสัช สถานที่ตั้งเลขที่ 550 ม.2 ถนนสงขลา – ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 สนใจติดต่อสอบถาม คุณวินัย พฤกษะศรี โทรศัพท์ 074 – 447856 , 081 – 7387212 -
 • พนักงานบัญชี งานเอกชน ร้านธนดีเภสัช สถานที่ตั้งเลขที่ 550 ม.2 ถนนสงขลา – ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 สนใจติดต่อสอบถาม คุณวินัย พฤกษะศรี โทรศัพท์ 074 – 447856 , 081 – 7387212 -
 • ผู้ช่วยผู้จัดการคลัวสินค้า งานเอกชน บริษัท เอส ทู เค มารีนโปรดักส์ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 99 ม.2 ถนนสงขลา-นาทวี ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สนใจติดต่อสอบถาม คุณพัชรี เหมอารัญ ตำแหน่ง ผช.ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 074 – 477501 – 4#101 โทรส -
 • พนักงานการตลาด งานเอกชน บริษัท ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 199 ม.3 ถนน จะนะ-สงขลา ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม คุณฐิติมา มิ่งทอง (หัวหน้าแผนกบุคคลลุรการ) โทรศัพท์ 074 – 317999 โทรสาร 074 – 31799 -
 • ซุปเปอร์ไวเซอร์ งานเอกชน บริษัท ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 199 ม.3 ถนน จะนะ-สงขลา ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม คุณฐิติมา มิ่งทอง (หัวหน้าแผนกบุคคลลุรการ) โทรศัพท์ 074 – 317999 โทรสาร 074 – 3179 -
 • พนักงานบัญชี (อาวุโส) งานเอกชน ฝ่ายบุคคล บริษัท สงขลา รีเฟอร์ เซอร์วิส จำกัด คุณสภาวดี โทร.074-496937-40 # 15 หรือส่งประวัติได้ที่ supavadee@thaireefer.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป -
 • ช่างซ่อมบำรุง งานเอกชน บริษัท เอ็น เอศ โคลด์ สโตเรจ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 074 – 336990 - 2 โทรสาร 074 – 337177 รับสมัคร จันทร์ – เสา -
 • พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ งานเอกชน บริษัท เอ็น เอศ โคลด์ สโตเรจ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 074 – 336990 - 2 โทรสาร 074 – 337177 รับสมัคร จันทร์ – เสาร์ -
 • เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ งานเอกชน บริษัท เอ็น เอศ โคลด์ สโตเรจ จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สนใจติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 074 – 336990 - 2 โทรสาร 074 – 337177 รับสมัคร จันทร์ – เสาร -