• ธุรการการขาย งานเอกชน บริษัท มิตซูทักษิณ จำกัด ประเภทกิจการ โชว์รูมรถยี่ห้อมิตซูบิชิ โทรศัพท์ 074 – 536226 - 8 โทรสาร. 074 - 536225 สถานที่ตั้งเลขที่ 234/5 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 สนใจติดต่อ คุณยุพ -
 • ธุรการการตลาด งานเอกชน บริษัท มิตซูทักษิณ จำกัด ประเภทกิจการ โชว์รูมรถยี่ห้อมิตซูบิชิ โทรศัพท์ 074 – 536226 - 8 โทรสาร. 074 - 536225 สถานที่ตั้งเลขที่ 234/5 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 สนใจติดต่อ คุณย -
 • Technician (ช่างไฟฟ้า) งานเอกชน บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตน้ำยางข้นส่งออก โทรศัพท์ 074 – 410888 ต่อ 122 สถานที่ตั้งเลขที่ 188 ม.5 ถ.คลองแงะ-นาทวี ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170 -
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานเอกชน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ประเภทกิจการ ผลิต แปรรูป อาหารกระป๋อง หรืออาหารพร้อมรับประทานทุกชนิด โทรศัพท์ 074 – 310800 สถานที่ตั้งเลขที่ 88 ม.10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สนใจติดต่อ คุณณิ -
 • หัวหน้าหน่วยบัญชีทรัพย์สิน งานเอกชน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ประเภทกิจการ ผลิต แปรรูป อาหารกระป๋อง หรืออาหารพร้อมรับประทานทุกชนิด โทรศัพท์ 074 – 310800 สถานที่ตั้งเลขที่ 88 ม.10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สนใจติดต่อ คุ -
 • ผู้จัดการฝ่าย QC งานเอกชน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ประเภทกิจการ ผลิต แปรรูป อาหารกระป๋อง หรืออาหารพร้อมรับประทานทุกชนิด โทรศัพท์ 074 – 310800 สถานที่ตั้งเลขที่ 88 ม.10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สนใจติดต่อ ค -
 • ผู้จัดการฝ่ายโปรแกรมเมอร์ งานเอกชน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ประเภทกิจการ ผลิต แปรรูป อาหารกระป๋อง หรืออาหารพร้อมรับประทานทุกชนิด โทรศัพท์ 074 – 310800 สถานที่ตั้งเลขที่ 88 ม.10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สนใจติดต่อ คุ -
 • หัวหน้าหน่วยยานยนต์ งานเอกชน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ประเภทกิจการ ผลิต แปรรูป อาหารกระป๋อง หรืออาหารพร้อมรับประทานทุกชนิด โทรศัพท์ 074 – 310800 สถานที่ตั้งเลขที่ 88 ม.10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สนใจติดต่อ คุ -
 • หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง งานเอกชน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ประเภทกิจการ ผลิต แปรรูป อาหารกระป๋อง หรืออาหารพร้อมรับประทานทุกชนิด โทรศัพท์ 074 – 310800 สถานที่ตั้งเลขที่ 88 ม.10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สนใจติดต่อ -
 • หัวหน้าหน่วยระบบน้ำดี งานเอกชน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ประเภทกิจการ ผลิต แปรรูป อาหารกระป๋อง หรืออาหารพร้อมรับประทานทุกชนิด โทรศัพท์ 074 – 310800 สถานที่ตั้งเลขที่ 88 ม.10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สนใจติดต่อ -
 • หัวหน้าหน่วยช่างก่อสร้าง งานเอกชน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ประเภทกิจการ ผลิต แปรรูป อาหารกระป๋อง หรืออาหารพร้อมรับประทานทุกชนิด โทรศัพท์ 074 – 310800 สถานที่ตั้งเลขที่ 88 ม.10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สนใจติดต่อ คุ -
 • หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า งานเอกชน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ประเภทกิจการ ผลิต แปรรูป อาหารกระป๋อง หรืออาหารพร้อมรับประทานทุกชนิด โทรศัพท์ 074 – 310800 สถานที่ตั้งเลขที่ 88 ม.10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สนใจติดต่อ -
 • หัวหน้าหน่วยช่างซิมเมอร์ งานเอกชน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ประเภทกิจการ ผลิต แปรรูป อาหารกระป๋อง หรืออาหารพร้อมรับประทานทุกชนิด โทรศัพท์ 074 – 310800 สถานที่ตั้งเลขที่ 88 ม.10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 สนใจติดต่อ -